Transmisja danych, głosu i obrazu w bezpiecznych sieciach prywatnych VPN

Wirtualna sieć prywatna IP VPN to usługa bezpiecznej transmisji i wymiany danych pomiędzy oddziałami firmy oraz jej pracownikami. Umożliwia bezpieczny i efektywny kosztowo dostęp do zasobów firmowych oraz przesyłanie informacji pomiędzy komputerami w odległych oddziałach, biurach i filiach.

Realizowana transmisja danych jest oddzielona od publicznego Internetu, dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. W sieci transmisji danych IP VPN mogą być przesyłane dane, głos (rozmowy telefoniczne) i obraz (monitoring oraz nadzór wizyjny, wideokonferencje).

Podstawową potrzebą firm i instytucji jest spójna, efektywna i bezpieczna komunikacja. Każda firma oraz instytucja, posiadająca oddziały, biura, filie oraz telepracowników i pracowników mobilnych, musi zapewnić bezpieczny i pewny dostęp do zasobów i aplikacji firmowych oraz możliwość wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Rozwiązaniem spełniającym te potrzeby jest wirtualna sieć prywatna IP VPN.

W ramach wirtualnej sieci prywatnej IP VPN oddziały, biura i filie firmy oraz telepracownicy i pracownicy mobilni połączeni są z zasobami informatycznymi bezpieczną siecią transmisji danych IP VPN.

Usługa wirtualnej sieci prywatnej IP VPN skierowana jest do firm:

 • wielo oddziałowych, które muszą zapewnić oddziałom i biurom dostęp do firmowych danych
 • udostępniających pracownikom aplikacje, dane lub zaawansowane usługi teleinformatyczne
 • oczekujących podwyższonych standardów bezpieczeństwa oraz izolacji swoich wewnętrznych danych i aplikacji od publicznego Internetu
 • wymagających jednolitej polityki zarządzania informatycznego i sieciowego dla wszystkich oddziałów

Wirtualna sieć prywatna IP VPN umożliwia:

 • bezpieczne przesyłanie informacji pomiędzy komputerami w odległych oddziałach, biurach i filiach
 • bezpieczny dostęp do firmowych danych i aplikacji dla oddziałów, biur, filii oraz telepracowników i pracowników mobilnych
 • niezawodną komunikację systemów informatycznych (np. poczta, kalendarze, kontakty, ERP/CRM, pliki, dane)
 • dokładną ochronę danych zgromadzonych i przesyłanych w wewnętrznej sieci firmowej
 • centralny dostęp do Internetu zabezpieczony przez centralny firewall
 • wdrożenie zaawansowanych usług telekomunikacyjnych, w tym telefonii IP

Wirtualna sieć prywatna IP VPN realizowana jest w oparciu technologię symetrycznej transmisji danych, jak również w oparciu o szerokopasmowe łącza DSL.

Transmisja danych w ramach wirtualnej sieci prywatnej IP VPN nie jest realizowana przez publiczny Internet. Łącza symetryczne oraz łącza DSL są podłączone bezpośrednio do wydzielonej sieci VPN operatora i są odseparowane od publicznego Internetu.

Wirtualna sieć prywatna IP VPN może, lecz nie musi, być połączona z Internetem. W przypadku połączenia z Internetem, jest ono realizowane w jednym, centralnym dla całej sieci, punkcie dostępu chronionym centralnym firewallem. Podłączenie sieci IP VPN do Internetu w jednym miejscu umożliwia zdecydowanie lepszą ochronę jej zasobów oraz precyzyjną kontrolę dostępu i ruchu sieciowego. Nie bez znaczenia jest obniżenie kosztów dostępu do Internetu i ochrony danych.

W ramach usługi wirtualnej sieci prywatnej IP VPN dla każdej lokalizacji udostępniane są routery, które są zarządzane, utrzymywane i serwisowane. Oprócz rozwiązań standardowych udostępniane są routery wyposażone w dodatkowe funkcjonalności i porty umożliwiające uruchomienie mechanizmów kolejkowania i priorytetyzacji pakietów różnych klas usługowych lub zapewnienie backupu.

Korzyści dla klientów z zastosowania wirtualnej sieci prywatnej IP VPN:

 • bezpieczeństwo transmisji danych
 • ochrona informacji, danych i zasobów firmy, izolacja wewnętrznych danych i aplikacji od publicznego Internetu
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu do zasobów firmowych (poczta, kalendarze, kontakty, ERP/CRM, pliki, dane) dla wszystkich oddziałów, biur i filii oraz telepracowników
 • integracja rozproszonych systemów informatycznych (firmy wielodziałowe mogą łączyć platformy IT w jedną logiczną całość)
 • zwiększenie wydajności i efektywności pracy
 • brak wydatków na zakup routerów i urządzeń sieciowych, dzięki ich udostępnieniu przez operatora
 • ograniczenie kosztów IT, związane z brakiem konieczności prowadzenia serwisu w wielu lokalizacjach oraz administrowania rozległymi sieciami - sieć IP VPN w pełni zarządzana oraz serwisowana przez operatora
 • ograniczenie kosztów telekomunikacyjnych - możliwość bezpłatnych połączeń pomiędzy oddziałami, możliwość rezygnacji z utrzymywania wielu linii telefonicznych w oddziałach, biurach i filiach
 • możliwość wdrożenia zaawansowanych usług telefonii IP
 • stabilność oraz bezpieczeństwo prowadzenia własnej działalności
 • pełne wsparcie techniczne - przez całą dobę, cały tydzień, cały rok

Dowiedz się więcej  -  zwiększ bezpieczeństow i efektywność  ...