Dostęp do sieci Internet

Proponujemy rozwiązania operatora jednej z największych w Polsce internetowej sieci szkieletowej. Dzięki temu usługi dostępu do sieci Internet mogą być świadczone na terenie całej Polski. Rozległość sieci pozwala na wdrożenie szeregu rozwiązań usprawniających komunikację między oddziałami firm.

Stan sieci internetowej jest przez cały czas monitorowany przez Centrum Zarządzania Siecią. Dla Klientów oznacza to gwarancję stabilności i ciągłości usługi. Najwyższa jakość oferowanych usług poparta jest gwarancją SLA.

Oferta rozwiązań obejmuje:

Symetryczny dostęp do Internetu

  • usługa świadczona w oparciu o dedykowane łącze
  • wysyłanie i pobieranie z Internetu o takiej samej prędkości
  • stałe, publiczne adresy IP

Dostęp do Internetu DSL

  • usługa świadczona w oparciu o linię telefoniczną
  • stałe publiczne adresy IP
  • dzierżawa modemu lub routera

Dowiedz się więcej  -  zwiększ efektywność  ...