OpenScape Business

Rozwiązanie zunifikowanej komunikacji dla firm i organizacji.

OpenScape Business to rozwiązanie Zunifikowanej Komunikacji (Unified Communications), której zadaniem jest połączenie wszelkich metod komunikacji (połączenia telefoniczne - stacjonarne i mobilne, telekonferencje, poczta elektroniczna, komunikatory sieciowe, faksy, poczta głosowa) w jeden spójny system.

Użytkownicy otrzymują w jednym miejscu dostęp do wszystkich kanałów komunikacyjnych, bez konieczności przełączania się pomiędzy różnymi systemami, programami, listami kontaktów, kontami poczty elektronicznej, faksami. Widzą statusy dostępności współpracowników. Dzięki temu mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, na klientach. Dla firm i organizacji oznacza to zwiększenie efektywności i produktywności oraz redukcję kosztów związanych z komunikacją.

OpenScape Business dostarcza funkcje zintegrowanych połączeń głosowych i telekonferencji, obsługi
faksów, systemów powiadomień, komunikatorów, telefonii mobilnej, multimedialnego contact center. Oferuje usługi powiadamiania o statusie dostępności użytkowników.

OpenScape Business integruje się z aplikacją myPortal, która jest uruchamiana na komputerach, telefonach OpenStage, telefonach komórkowych.

Aplikacja myPortal może pracować samodzielnie, jak również może zostać w pełni zintegrowana z Microsoft Outlook oraz zsynchronizowana z bazami danych. Dzięki integracji z Microsoft Outlook użytkownicy mogą korzystać z funkcjonalności Zunifikowanej Komunikacji w znanym sobie środowisku.

Dowiedz się więcej  -  zwiększ wydajność  ...